HOME DOELSTELLINGEN MEUBELKUNST MODE VERPLEGING
CONTACT STG.FRANCISCUS

DOELSTELLINGEN
Het doel van de stichting is gegoten in een driegelede vorm:

1. Geestelijk-Cultureel:
Doormiddel van een (zelf)studie en leerprocessen de beschikbare
kennis in vrijheid tot zich nemen en het anderen mogelijk maken
dat ook te doen.

2. Sociaal:
Het initieren en bevorderen van het liefdevol samenleven in vrijheid
van mensen, dieren, planten en mineralen op aarde.

3. Economie en Kunst:
Het in vrijheid werken aan alle mogelijke kunstvormen door middel
van een alchemies proces, op basis van individuatie.

De Stichting Franciscus tracht haar doelstellingen te bereiken, doordat de mensen die vrijwillig voor haar werken, op aarde wordende,
vanuit een diepe verbondenheid met de Michaelische ontwikkelings-
wegen het driegelede doel op liefdevolle wijze in vrijheid een plaats
op aarde willen geven. De Michaelische verbinding van de aarde en de mensheid wordt letterlijk van levensbelang geacht.

  Faes Internet Solutions